A Müpa minden nap 10:00 órától az utolsó előadás végéig tart nyitva, egyéb esetben 18:00 óráig.. Ettől eltérő rendkívüli nyitva tartásunkról a www.mupa.hu hivatalos honlapunkon adunk tájékoztatást.

Előadásainkat, rendezvényeinket érvényes belépőjeggyel lehet látogatni. Ez alól kivételt képeznek az ingyenes programok.
A rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.

Rendezvényeinkre késve érkező vendégeink helyüket csak a szünetben tudják elfoglalni.

Diákok a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben és a Fesztivál Színházban rendezett valamennyi programra érvényes diákigazolványuk felmutatásával válthatnak fejenként 1 db diákjegyet, a készlet erejéig. A diákjegy másra át nem ruházható, melynek ellenőrizhetősége érdekében a jegyen a diákigazolvány száma feltüntetésre kerül. Az állóhelyek a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben és a Fesztivál Színházban csak az arra kijelölt helyeken foglalhatóak el.

Kerekes székes vendégeink részére a Müpa akadálymentesen látogatható. Kerekes székes látogatóink a számukra fenntartott helyekre vásárolhatnak belépőjegyet, kísérőjük (1 fő) – amennyiben a férőhelyek száma még engedi – az adott koncert jegyárainak legalacsonyabb kategóriájában válthat jegyet a pótszékre. Az így megváltott jegyek másra nem ruházhatók át. Tekintettel a fenntartott helyek és a pótszékek korlátozott számára, az esetleges ebből adódó kényelmetlenségek elkerülése érdekében, a Müpa a jegyvásárlást előzetes (online) regisztrációhoz kötheti.

A ruhatár használata ajánlott. Amennyiben olyan értékes csomaggal érkezik (pl. laptop, értékesebb hangszer), amelyet nem szívesen hagy a ruhatárban, jegyszedő kollégáink lehetővé teszik, hogy ezeket magával vigye az adott rendezvényterembe, amennyiben azok mérete lehetővé teszi biztonságos elhelyezésüket a szék alatt. A ruhatárak a rendezvény végét követően további fél órán át tartanak nyitva. A ruhatár díjazás ellenében vehető igénybe.

A Müpa mélygarázzsal rendelkezik, melyben a parkolás díjazás ellenében vehető igénybe. Azon vendégeink számára, akik jegyet váltottak valamely nyilvános előadásunkra, a parkolás – az előadás időtartama alatt – a mélygarázsban díjtalan. A közönség részére a garázs -2 és -3 szintje áll rendelkezésre. A mélygarázst mindenki saját felelősségére veheti igénybe.

A Müpa rendezvényei tekintetében fenntartja az időpont, a helyszín és a szereplőváltoztatás, valamint a lemondás jogát.
Jegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni, akár személyesen, akár online történt a vásárlás. Jegyet kizárólag elmaradt rendezvény esetén váltunk vissza.

Rendezvény elmaradása esetén a jegyvisszaváltás a következők szerint történik:

  • A Müpa saját szervezésű rendezvényének elmaradása esetén a megváltott jegyek az elmaradó rendezvény időpontjától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül válthatóak vissza, kizárólag a Müpa állandó jegypénztáraiban.
  • A nem a Müpa által szervezett (befogadott) rendezvények elmaradása esetén a jegyvisszaváltás lehetőségéről a koncertjegy elülső oldalán, valamint a rendezvényszervező honlapján elhelyezett tájékoztatókból értesülhet, valamint a rendezvényszervezőtől – a jegyen található közvetlen elérhetőségein keresztül – személyesen kaphat felvilágosítást.
  • Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség.

A Müpa ajándékutalványai előre meghatározott címletben kaphatók jegypénztárainkban. Az ajándékutalvány beváltása a vásárlástól számított hat hónapon belül lehetséges, és kizárólag a Müpa saját produkcióira történő jegyvásárlásra használható fel. Az ajándékutalvány vásárlásától számított hat hónapon túl az ajándékutalvány nem váltható be. Az ajándékutalvány készpénzre nem váltható át, a különböző (ajándék)utalványokkal és egyéb készpénzt helyettesítő eszközökkel (pl.: SZÉP-kártya) Müpa ajándékutalvány nem vásárolható. Amennyiben az ajándékutalvánnyal rendelkező az ajándékutalványon szereplő összegnél alacsonyabb összegért vásárol jegyet, a Müpának készpénzt nem áll módjában visszaadni.

Amennyiben egy produkció ideális lebonyolításához szükséges, a nézők átültetésének jogát a Müpa fenntartja abban az esetben, ha a nézőnek magasabb árkategóriájú helyet tud biztosítani. Ilyen esetben a koncert megkezdése előtt a hostessek tájékoztatják a nézőket az esetleges átültetésről.

Felnőtteknek szóló előadásaink látogatását kisiskolás (6 éves) kor alatt nem javasoljuk. A kifejezetten gyermekeknek szóló rendezvényeknél is kérjük, vegyék figyelembe a korosztályi ajánlásokat. Amennyiben a koncerten részt vevő gyermek viselkedésével vagy hangoskodással zavarja a felnőttkoncertek vendégeit, hostess kollégáink felszólíthatják őt és kísérőjét a terem elhagyására.

A hostess-személyzet távozásra szólíthatja fel azt a nézőt, aki beszélgetéssel vagy hangos viselkedéssel az előadást vagy annak élvezetét zavarja. A rendezvények alatt a mobiltelefon és más, a rendezvényt zavaró eszköz használata nem megengedett. Amennyiben a látogató a hostess-személyzet felszólítására sem hagy fel a hivatkozott eszközök rendezvény alatti használatával, a hostesskollégák, a közönségforgalmi ügyeletes, a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget a rendezvényterem elhagyására. A közönség forgalmi ügyeletes kifejezett kérésére a biztonsági szolgálat munkatársai felszólítás után kivezetik a rendezvényt zavaró személyt (személyeket), szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményeznek.

A látogató a Müpa területére történt belépéssel kifejezetten elfogadja, hogy a Müpa egész területén, illetve termeiben kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen látogatói minőségében bármely látogató feltűnhet, de a felvétel felhasználásával összefüggésben semmilyen követeléssel nem élhet sem a Müpával, sem a szervezőkkel vagy a felvétel készítőivel, illetve a felvételt bármely más érvényes jogcímen felhasználókkal szemben.

A felvételek készítése esetén a kamerahelyek kiválasztásánál megpróbáljuk úgy elhelyezni a kamerákat, hogy azok a nézőket ne vagy a lehető legkevésbé zavarják a koncert élvezetében. Amennyiben ez teljes mértékben nem kiküszöbölhető, az érintett helyeket alacsonyabb árkategóriában értékesítjük.

Az előcsarnokban kizárólag saját használatra készülő amatőr fényképek készítése engedélyezett. Minden egyéb esetben a Müpa marketing osztályától kell írásban előzetes engedélyt kérni fotózáshoz a sajto@mupa.hu e-mail címen, tekintettel az épületre vonatkozó szerzői jogi jogvédelemre.

A hangversenyeken, előadásokon, rendezvényeken bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos. (Idetartozik a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvétel is). A jelen szabály be nem tartása szerzői- és szomszédos jogi jogsértés jogkövetkezményeit vonhatja maga után. Amennyiben a látogató a hostess személyzet felszólítására sem hagy fel a hangverseny, előadás, illetve rendezvény alatt a hang-, illetve hang- és képrögzítéssel, a hostess kollégák, a közönségforgalmi ügyeletes, a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget a rendezvényterem és a Müpa elhagyására. Láthatóan súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a programokat nem látogathatja, érvényes belépőjeggyel sem. Hostess kollégáink, a közönségforgalmi ügyeletes, a biztonsági szolgálat munkatársai jogosultak az ilyen befolyásoltság alatt lévő látogatókat az épületből való távozásra felszólítani. A közönség forgalmi ügyeletes kifejezett kérésére a biztonsági szolgálat munkatársai felszólítás után kivezetik a rendezvényt zavaró személyt, (személyeket) szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményeznek.

Vakvezető kutya kivételével állatot, fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, vagy anyagot tilos behozni a Müpa területére. Közlekedési eszközt (pl. kerékpár, roller, kismotor, görkorcsolya, gördeszka stb.) abban az esetben lehet behozni, ha az eszköz összehajtható és kézben hordozható.

Tilos bevinni a rendezvénytermekbe ételt és italt, illetve olyan méretű tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési útvonalat (pl. babakocsi, kismotor, roller, nagyméretű hangszer, stb.).

A Müpa egész épülete nemdohányzó. Dohányozni kizárólag az erre a célra kijelölt helyeken lehet.

A látogató köteles a Müpa helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet.

Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani a Müpa dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.

A Müpa területén elhagyott értéktárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget.

Mindenki köteles megtenni minden tőle elvárhatót, a saját és mások életének, testi épségének, valamint a Müpa és mások vagyonának, illetve a Müpa épületének, berendezéseinek, és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.

A Müpa egész területén kizárólag a Müpa írásbeli engedélye alapján végezhető az épület rendeletetésén túlmutató tevékenység, illetve valamennyi üzleti célú tevékenység.

A Müpa dolgozóinak intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek.

A fentiek a Házirend szabályai. Az a látogató, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből, és ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt vendégeink segítségét. Kedves vendégeink együttműködésüket előre is köszönjük, és egyben örömmel várjuk Önöket rendezvényeinkre!

 

Közösségi média csatornáinkra vonatkozó házirend

A Müpa Facebook-oldalát és az eseményeket a közönség tájékoztatására és szórakoztatására hoztuk létre. Mindenkit hozzászólásra buzdítunk, és arra, hogy aktívan vegyetek részt az online párbeszédben. Azokat a hozzászólásokat azonban azonnal töröljük, melyek:

  • becsületsértőek, gyalázkodóak, rágalmazóak, becsmérlőek, gyűlölködőek, zaklatóak, fenyegetőek, illetve obszcének;
  • politikai, vallási vagy szexuális hovatartozásra irányulnak,
  • szerzői jogokat, illetve szellemi tulajdonjogokat sértenek;
  • illegálisak, illetve törvénybe ütköző tevékenységre buzdítanak;
  • tisztességtelenek, megtévesztőek vagy félrevezetőek;
  • szexuális vagy más egyéb módon bántó kép-, illetve hanganyagot tartalmaznak;
  • kéretlen tartalmat hordoznak, illetve az oldal számára technikai fennakadást okoznak.

A Müpa Facebook-oldalán és Facebook-eseményeiben zajló beszélgetések során megosztott tartalmakat (pl. kommentek, kérdések, képek, videók közzététele stb.) a Müpa a Facebook-oldalán belül kiemelheti vagy újraposztolhatja.

A felmerülő kérdésekre igyekszünk minél előbb válaszolni, de javasoljuk, hogy a jegyértékesítéssel és a programmal kapcsolatos információkért az info@mupa.hu címen keressék kollégáinkat.

Köszönjük!

Ugrás az oldal tetejére