Házirend

1. Belépés a Müpába 

1.1. A Müpa épületét - nyitvatartási időben - mindenki saját felelősségére látogathatja. 

1.2. A Müpa épületébe történő belépéssel a látogató kijelenti, hogy a jelen házirendben (a továbbiakban: Házirend) foglalt feltételeket megismerte, és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.3. A Házirend mindenkor hatályos verziója mindenki számára elérhető a Müpa honlapján.

2. Elvárt magatartás

2.1. A Müpa épületében a mindenkor hatályos jogszabályok és kormányzati ajánlások szerinti egészségvédelmi előírások követendők. 

2.2. A látogató köteles a Müpa helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet. Mindenki köteles megtenni minden tőle elvárhatót a saját és mások életének, testi épségének, valamint a Müpa és mások vagyonának, illetve a Müpa épületének, berendezéseinek és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.

2.3. Hosztesz kollégáink távozásra szólíthatják fel azt a látogatót, aki hangos, illetve megbotránkoztató viselkedéssel a Müpa épületében tartózkodó más személyeket zavarja vagy megbotránkoztatja.

2.4. Láthatóan zavart viselkedésű (például súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló) személy a Müpa épületében érvényes belépőjeggyel sem tartózkodhat. Hosztesz kollégáink, a közönségforgalmi ügyeletes és a biztonsági szolgálat munkatársai jogosultak az ilyen befolyásoltság alatt lévő látogatókat az épületből való távozásra felszólítani. Valamely látogató visszatérő zavaró magatartása esetén az illető eltiltható az intézménybe történő belépéstől.

2.5. Vakvezető kutya kivételével állatot, valamint fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat vagy anyagot tilos behozni a Müpa területére. Közlekedési eszközt (pl. kerékpár, roller, kismotor, görkorcsolya, gördeszka, babakocsi stb.) abban az esetben lehet behozni, ha az eszköz összehajtható és kézben hordozható. Ezen eszközök ruhatárban történő elhelyezése kötelező. 

2.6. A Müpa egész épülete nemdohányzó. Dohányozni kizárólag az épületen kívül, az erre a célra kijelölt helyeken lehet.

2.7. A Müpa erre feljogosított dolgozóinak intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek. Rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles pontosan és maradéktalanul betartani a Müpa dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. 

2.8. A Müpa egész területén kizárólag a Müpa írásbeli engedélye alapján végezhető az épület rendeltetésén túlmutató tevékenység, illetve bármely üzleti célú tevékenység.

2.9. A Müpa területén elhagyott értéktárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget.

3. Parkolás

3.1. A Müpa mélygarázzsal rendelkezik, amelynek üzemeltetője a Müpa Üzemeltető Kft. A mélygarázsban a parkolás díjazás ellenében, saját felelősségre vehető igénybe. A mélygarázsban való közlekedésre a KRESZ szabályai érvényesek.

4. Kép- és hangfelvétel

4.1. A látogató a Müpa területére történt belépéssel kifejezetten elfogadja, hogy a Müpa egész területén kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen látogatói minőségében bármely látogató feltűnhet. A Müpa (nyilvános) rendezvényein történő részvétellel a látogató egyúttal hozzájárul, hogy a Müpa a felvételt a kulturális alaptevékenységével összefüggésben felhasználja. A látogató a felvétel ilyen jellegű felhasználásával összefüggésben semmilyen követeléssel nem élhet sem a Müpával, sem a szervezőkkel vagy a felvétel készítőivel, illetve a felvételt bármely más érvényes jogcímen felhasználókkal szemben.

4.2. A Müpa kifejezetten tájékoztatja a Müpa épületébe látogatókat, hogy sem az épületbe történő belépéssel összefüggésben, sem bármilyen más célból a Müpa nem rögzít és nem kezel a látogatókra vonatkozó egészségügyi személyes adatokat. 

4.3. A Müpa tájékoztatja látogatóit, hogy a részletes adatvédelmi tájékoztatója elérhető a Müpa honlapján.

4.4. Az előcsarnokban kizárólag saját használatra készülő amatőr fényképek készítése engedélyezett. Minden egyéb esetben a Müpa marketingosztályától kell írásban előzetes engedélyt kérni fotózáshoz a sajto@mupa.hu email címen, tekintettel az épületre vonatkozó szerzői jogi jogvédelemre.

A fentiek a Házirend szabályai. Az a látogató, aki a jelen Házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből és ellene hatósági vagy egyéb eljárás is indítható. A Házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő vagy a Házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a Házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a Házirendet megszegő vagy a Házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

A Házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt vendégeink segítségét.


Kedves vendégeink együttműködését előre is köszönjük, és egyben örömmel várjuk Önöket rendezvényeinkre!

Ugrás az oldal tetejére