1. Belépés a Müpába és a rendezvényekre

A Müpa épületébe történő belépéssel minden látogatónk elfogadja a Müpa házirendjét (a továbbiakban: Házirend) és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

 • A Müpa épületében a mindenkor hatályos jogszabályok és kormányzati ajánlások szerinti egészségvédelmi előírások követendők, amelyeknél eseti jelleggel a Müpa szigorúbb szabályokat állapíthat meg, melyekről a www.mupa.hu hivatalos honlapunkon adunk tájékoztatást.
 • A Müpa törekszik a lehető legjobb közönség-élmény biztosítására, azonban a rendkívüli egészségügyi helyzetben az egészségvédelmi előírásokat, valamint az előadások esetleg szükségszerű elmaradásának várható következményeit kiemelt fontossággal kezeli. Annak érdekében, hogy az egészségügyi előírások vagy ajánlások alapján elmaradó előadásokra jegyet váltó nézőknek a lehető leghamarabb hozzá juthassanak a jegyek árához, átmenetileg korlátozott jegyvásárlási módokat biztosítunk nézőinknek az online felületeket előnyben részesítve melyekről  a www.mupa.hu hivatalos honlapunkon adunk tájékoztatást. Ezen rendelkezéssel kapcsolatos megértésüket és együttműködésüket külön kérjük és köszönjük!
 • A Müpa minden nap 10:00 órától az utolsó előadás végéig tart nyitva, egyéb esetben 18:00 óráig. Ettől eltérő rendkívüli nyitva tartásunkról a www.mupa.hu hivatalos honlapunkon adunk tájékoztatást.
 • Előadásainkat, rendezvényeinket érvényes belépőjeggyel lehet látogatni. Ez alól kivételt képeznek az ingyenes, illetve a kizárólag regisztrációt igénylő programok. 
 • Felhívjuk az ingyenes programra érkező látogatóink figyelmét, hogy az ingyenes programok kizárólag az adott rendezvényterem befogadóképességének mértékéig, érkezési sorrendben látogathatóak, és a hostess kollégák – a tűzvédelmi előírások figyelembe vételével – meghatározott létszám elérésekor a további belépés lehetőségét megakadályozzák.
 • A Müpa épületét és a rendezvényeinket mindenki saját felelősségére látogathatja. 
 • Rendezvényeinkre késve érkező vendégeink a helyüket csak a szünetben tudják elfoglalni. 
 • Diákok a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben és a Fesztivál Színházban rendezett valamennyi programra érvényes diákigazolványuk felmutatásával válthatnak fejenként 1 db diákjegyet, a készlet erejéig. A diákjegy másra át nem ruházható, melynek ellenőrizhetősége érdekében a jegyen a diákigazolvány száma feltüntetésre kerül. Az állóhelyek a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben és a Fesztivál Színházban csak az arra kijelölt helyeken foglalhatóak el.
 • Kerekes székes vendégeink részére a Müpa akadálymentesen látogatható. Kerekes székes látogatóink a számukra fenntartott helyekre vásárolhatnak belépőjegyet, kísérőjük (1 fő) – amennyiben a férőhelyek száma még engedi – az adott koncert jegyárainak legalacsonyabb kategóriájában válthat jegyet a pótszékre. Az így megváltott jegyek másra nem ruházhatók át. Tekintettel a fenntartott helyek és a pótszékek korlátozott számára, az esetleges ebből adódó kényelmetlenségek elkerülése érdekében, a Müpa a jegyvásárlást előzetes (online) regisztrációhoz kötheti.


2. Ruhatár, értékmegőrzés

 • A ruhatár díjazás ellenében vehető igénybe, használata ajánlott. A ruhatárak a rendezvény kezdése előtt egy órával nyit, és a befejezést követően további fél órán át tartanak nyitva. A Müpa felelőssége a ruhatárban elhelyezett tárgyak közül csak azokra terjed ki, amelyeket a látogatók a színházakba és koncerttermekbe rendszerint magukkal szoktak vinni, pl. esernyő, ruhanemű. A Müpa felelőssége nem terjed ki a ruhatárban elhelyezett, a szokásos mértéket meghaladó értékű dolgokra (pl.: nagyobb összegű készpénz, értékes ékszer stb.). Amennyiben olyan nagyobb méretű értékes csomaggal érkezik, amelyet nem szívesen hagy a ruhatárban (pl. laptop, értékesebb hangszer), jegyszedő kollégáink lehetővé teszik, hogy ezeket magával vigye az adott rendezvényterembe, amennyiben azok mérete megengedi biztonságos elhelyezésüket a szék alatt. Amennyiben nem kíván, vagy a csomag mérete miatt nem tud élni ezzel a lehetőséggel, úgy a Ludwig Múzeum jegypénztára mellett található számkombinációs értékmegőrzőt ingyenesen veheti igénybe. Amennyiben a számkombinációs értékmegőrzővel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merülne fel, az Infópultnál lévő kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.
 • Tilos bevinni a rendezvénytermekbe ételt és italt, illetve olyan méretű tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési, közlekedési útvonalat (pl. babakocsi, kismotor, roller, nagyméretű hangszer, stb.).
 • A Müpa területén elhagyott értéktárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget.


3. Parkolás

 • A Müpa mélygarázzsal rendelkezik, üzemeltetője a Müpa Üzemeltető Kft., melyben a parkolás díjazás ellenében, saját felelősségre vehető igénybe. Azon vendégeink számára, akik jegyet váltottak valamely nyilvános előadásunkra, a parkolás - az előadás időtartama alatt - a mélygarázsban díjtalan. Ingyenes vagy pusztán regisztrációköteles programon történő részvétel esetén a mélygarázs díjazás ellenében vehető igénybe. A közönség részére a garázs -2. és -3. szintje áll rendelkezésre. A Müpa+ Hűségprogram „platina” fokozatú tagjai számára a Müpa a mélygarázs -1. szintjén tart fenn parkolóhelyeket, amelyeket a honlapon történő előzetes regisztráció alapján vehetnek az érintettek igénybe. A mélygarázsban történő közlekedésre a KRESZ szabályai az érvényesek.


4. Változtatás joga, jegyvisszaváltás

 • A Müpa rendezvényei tekintetében fenntartja az időpont, a helyszín és a szereplőváltoztatás, valamint a lemondás jogát.
 • Jegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni, akár személyesen, akár online történt a vásárlás. Jegyet kizárólag elmaradt rendezvény esetén váltunk vissza.
 • Rendezvény elmaradása esetén a jegyvisszaváltás a következők szerint történik:
  • A Müpa saját szervezésű rendezvényének elmaradása esetén a megváltott jegyek az elmaradó rendezvény időpontjától számított 90 napos – illetve veszélyhelyzet esetén a veszélyhelyzet elmúltától számított 30 napos - határidőn belül válthatóak vissza a www.mupa.hu hivatalos honlapunkon, illetve az ott meghatározottak szerint. A Müpa visszaváltás igénylésétől számított 90 napon belül gondoskodik a jegy ellenértékének visszafizetéséről.
  • A nem a Müpa által szervezett (befogadott) rendezvények elmaradása esetén a jegyvisszaváltás lehetőségéről a rendezvényszervező honlapján elhelyezett tájékoztatókból értesülhet, valamint a rendezvényszervezőtől – a jegyen található közvetlen elérhetőségein keresztül – személyesen kaphat felvilágosítást. A Müpa honlapján, az elmaradt rendezvény aloldalán  tüntetjük fel a rendezvény szervezőjét, jegyvisszaváltással vagy bármely más információval kapcsolatban kérjük, közvetlenül hozzájuk forduljanak.
  • Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség.


5. Müpa ajándékutalvány vásárlási és felhasználási feltételei

 • A Müpa ajándékutalványai előre meghatározott címletben kaphatók jegypénztárainkban. Az ajándékutalvány beváltása a vásárlástól számított hat hónapon belül lehetséges, és kizárólag a Müpa saját produkcióira történő jegyvásárlásra használható fel. Az ajándékutalvány vásárlásától számított hat hónapon túl az ajándékutalvány nem váltható be. Az ajándékutalvány készpénzre nem váltható át, a különböző (ajándék)utalványokkal és egyéb készpénzt helyettesítő eszközökkel (pl.: SZÉP-kártya) Müpa ajándékutalvány nem vásárolható. Amennyiben az ajándékutalvánnyal rendelkező az ajándékutalványon szereplő összegnél alacsonyabb összegért vásárol jegyet, a Müpának készpénzt nem áll módjában visszaadni.


6. Nézők átültetésének joga, speciális ülőhelyek

 • Amennyiben egy produkció ideális lebonyolításához szükséges, a nézők átültetésének jogát a Müpa fenntartja abban az esetben, ha a nézőnek magasabb árkategóriájú helyet tud biztosítani. Ilyen esetben koncert megkezdése előtt a hostessek tájékoztatják a nézőket az esetleges átültetésről. 
 • Egyes előadások művészi koncepciójának függvényében a nézőtéren, illetve a színpadon  elhelyezett díszletelemek bizonyos ülőhelyek esetében korlátozhatják a színpadra való rálátást. A Müpa a jegyárait ehhez mérten alakítja ki, és az említett helyekre szóló belépőket indokolt esetben kedvezményes áron, „Csökkentett értékű jegy”-ként értékesíti. A hostess kollégák – a szabadon maradt ülőhelyek függvényében – másik ülőhelyet ajánlanak fel, amennyiben látogatónk jelzi feléjük az erre vonatkozó igényét.
 • Egyes produkciókról a Müpa hang- és képfelvételt készít. Ennek érdekében a Müpa kamerahelyeket alakíthat ki a nézőtéren, az eszközök pedig bizonyos ülőhelyek esetében korlátozhatják a színpadra való rálátást. Ilyen esetben – amennyiben érintett látogatónk jelzi igényét hostess kollégáinknak – a hostess kolléga másik ülőhelyet ajánl fel a szabadon maradt ülőhelyek függvényében.
 • Az adott előadás művészeti koncepciójából adódóan a színpad előtt zenekari árok, illetve felvétel esetén kamerasín kaphat helyet, amelynek eltakarását mellvéd szolgálja. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy szűkebb lábtérre kell számítani az 1. illetve a 3. sorban. Az érintett helyekre történő jegyvásárlás előtt – szükség esetén – kérjenek tájékoztatást kollégáinktól.
 • A nézőtéren való tartózkodáskor a mindenkor hatályos jogszabály szerinti egészségvédelmi előírásokat és távolságtartási szabályokat be kell tartani. Ennek érdekében, amennyiben az aktuális helyzet vagy a Müpa intézkedései úgy kívánják, a hostess személyzet jogosult arra, hogy a nézőket az általuk megvásárolt hely helyett egy másik, a fenti előírásoknak megfelelő helyre átültesse.


7. A rendezvényeken és a Müpa területén elvárt magatartás

 • Felnőtteknek szóló előadásaink látogatását kisiskolás (6 éves) kor alatt nem javasoljuk. A kifejezetten gyermekeknek szóló rendezvényeknél is kérjük, vegyék figyelembe a korosztályi ajánlásokat. Amennyiben a koncerten résztvevő gyermek viselkedésével vagy hangoskodással zavarja a felnőtt koncertek vendégeit, hostess kollégáink felszólíthatják őt és kísérőjét a terem elhagyására.
 • A hostess-személyzet távozásra szólíthatja fel azt a nézőt, illetve látogatót, aki beszélgetéssel vagy hangos, illetve megbotránkoztató viselkedéssel az előadást vagy annak élvezetét, valamint a Müpa épületében tartózkodó más személyeket zavar vagy megbotránkoztat. A rendezvények alatt a mobiltelefon és más, a rendezvényt zavaró eszköz használata nem megengedett. Amennyiben a látogató a hostess személyzet felszólítására sem hagy fel a hivatkozott eszközök rendezvény alatti használatával, a hostess kollégák, a közönségforgalmi ügyeletes, a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget a rendezvényterem elhagyására. A közönségforgalmi ügyeletes kifejezett kérésére a biztonsági szolgálat munkatársai felszólítás után kivezetik a rendezvényt vagy más látogatókat zavaró személyt (személyeket), szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményeznek.
 • Láthatóan súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a programokat, illetve a Müpa épületét nem látogathatja, érvényes belépőjeggyel sem. Hostess kollégáink, a közönségforgalmi ügyeletes, a biztonsági szolgálat munkatársai jogosultak az ilyen befolyásoltság alatt lévő látogatókat az épületből való távozásra felszólítani.
 • Tekintettel a fertőzésveszélyre, illetve arra, hogy köhögésével zavarhatja a vendégeket és az előadást, kérjük, betegen, különösen felső légúti panaszok esetén ne jöjjön programjainkra. Nézőink biztonsága érdekében a Müpa ültetői kifejezetten megkérhetik az ezen rendelkezést be nem tartó nézőt a nézőtérről való távozásra.
 • A Müpában előadásra kerülő produkciók látvány- és hangzásvilága a művészeti koncepció szerves részét képezi. Amennyiben vendégünkként kevésbé érzi megfelelőnek azt, esetleg túl hangosnak ítéli a koncertet, a Müpa felhívja a látogatói figyelmét, hogy a hangtechnikus kollégák a koncert teljes időtartama alatt fokozottan figyelnek arra, hogy a hangerő ne lépje túl a megengedett határértéket.
 • A látogató köteles a Müpa helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet. Mindenki köteles megtenni minden tőle elvárhatót, a saját és mások életének, testi épségének, valamint a Müpa és mások vagyonának, illetve a Müpa épületének, berendezéseinek, és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.
 • Vakvezető kutya kivételével állatot, valamint fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb, életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, vagy anyagot tilos behozni a Müpa területére. Közlekedési eszközt (pl. kerékpár, roller, kismotor, görkorcsolya, gördeszka, stb.) abban az esetben lehet behozni, ha az eszköz összehajtható és kézben hordozható, amely esetben ezek ruhatárban történő elhelyezése kötelező. 
 • A Müpa egész épülete nemdohányzó. Dohányozni kizárólag az épületen kívül, az erre a célra kijelölt helyeken lehet.
 • A Müpa erre feljogosított dolgozóinak intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb.) esetén a látogató köteles pontosan és maradéktalanul betartani a Müpa dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. 
 • A Müpa egész területén kizárólag a Müpa írásbeli engedélye alapján végezhető az épület rendeletetésén túlmutató tevékenység, illetve bármely üzleti célú tevékenység.


8. Kép-és hangfelvétel

Adatvédelem

 • A látogató a Müpa területére történt belépéssel kifejezetten elfogadja, hogy a Müpa egész területén, illetve termeiben kép-, és hangfelvétel készülhet, amelyen látogatói minőségében bármely látogató feltűnhet. A Müpa (nyilvános) rendezvényein történő részvétellel Ön hozzájárul, hogy a Müpa a felvételt a kulturális alaptevékenységével összefüggésben felhasználja. A felvétel ilyen jellegű felhasználásával összefüggésben semmilyen követeléssel nem élhet sem a Müpával, sem a szervezőkkel vagy a felvétel készítőivel, illetve a felvételt bármely más érvényes jogcímen felhasználókkal szemben.
 • Müpa tájékoztatja látogatóit, hogy a részletes adatvédelmi tájékoztatója elérhető a Müpa hivatalos oldalán.
 • Az előcsarnokban kizárólag saját használatra készülő amatőr fényképek készítése engedélyezett. Minden egyéb esetben a Müpa marketing osztályától kell írásban előzetes engedélyt kérni fotózáshoz a sajto@mupa.hu email címen, tekintettel az épületre vonatkozó szerzői jogi jogvédelemre.
 • A hangversenyeken, előadásokon, rendezvényeken bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos. (Idetartozik a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvétel is). A jelen szabály be nem tartása szerzői- és szomszédos jogi jogsértés jogkövetkezményeit vonhatja maga után. Amennyiben a látogató a hostess személyzet felszólítására sem hagy fel a hangverseny, előadás, illetve rendezvény alatt a hang-, illetve hang- és képrögzítéssel, a hostess kollégák, a közönségforgalmi ügyeletes, a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget a rendezvényterem és a Müpa elhagyására. 

A fentiek a Házirend szabályai. Az a látogató, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből és ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt vendégeink segítségét. 

Kedves vendégeink együttműködését előre is köszönjük, és egyben örömmel várjuk Önöket rendezvényeinkre!

 

Közösségi médiafelületeinkre vonatkozó szabályok

Ugrás az oldal tetejére