A Müpa közönségnevelési missziójáról

A Müpa kiemelten fontos küldetésének tekinti, hogy szerepet vállaljon az elkövetkező nemzedédek koncertlátogatóinak nevelésében.
Ez a tevékenység nem azonos a koncerttermek műsorában régóta rendszeresen jelen lévő hagyományos gyermekhangversenyekkel, hanem az azok mellett megjelenő, a hangsúlyt az ismeretterjesztésről az élményre, kreativitásra és interakcióra helyező, újszerű programokról van szó.
Különös hangsúlyt helyez nemzeti zenekultúránk értékeinek felmutatására, és jelentős mértékben támaszkodik a magyar zenei hagyományokra.

Milyen szellemi-lelki folyamatokat testesítenek meg a hangversenytermekben megszólaló alkotások? A művek létrejöttét, magát az alkotást, a művek előadását, azaz a reprodukciót és az előadott művek befogadását. A  közönségnevelés hagyományosan e legutóbbira irányul, ám ez a metódus bizony kiegészítésre szorul. Sokkal nyitottabbak lesznek a kész alkotások befogadására azok a majdani zenehallgatók, akik részesülhettek – természetesen a maguk szintjén – az alkotás és az reprodukálás semmivel össze nem hasonlítható élményében is.
Tapasztalat és élmény. Ennek a kettőnek a birtokában fog elindulni a kisgyermek, az iskolás, a fiatal azon a felfedezőúton, amely a zene örömét tartogatja számára. A művészeti nevelés feladata, hogy hozzásegítsen e tapasztalatoknak és élményeknek a megszerzéséhez. Ebben akar szakértő segítséget nyújtani a Müpa.

A közönségnevelés területén hangversenyterem első számú szövetségese az iskola és a pedagógus. Míg a családi programok látogatói köre természetes módon önmagát reprodukálja, az iskoláknak kínált programok által lehetőség teremtődik arra, hogy olyan gyerekek is értékes élményekhez jussanak, akiknek erre amúgy kevés esélye van. Ezt a küldetését szeretné beteljesíteni a Müpa közoktatási intézményeknek kínált programjai által.

A Müpa e küldetésének megfelelően szerepet vállal a közönségnevelésben, annak minden olyan részterületén, amely a koncertterem és szakmai környezete hatósugarába esik. Missziójának legfontosabb szakmai és művészeti elemei:

 • magas művészi színvonal – minden tekintetben,
 • a műfaji sokszínűség megjelenése,
 • a különböző korosztályok szintjéhez való alkalmazkodás
 • az élmények elérhetővé tétele a megfelelő kommunikáció és kedvezményes lehetőségek által,
 • szerkezetileg egymásra épülő programok,
 • a zene örömszerző jellegének hangsúlyozása,
 • a hagyományos gyermekhangversenyek során lehetőség van a cselekvő részvételre,
 • a szóbeli tájákoztatás, az ismeretterjesztő jelleg háttérbe szorul a zenei élmény javára,
 • a művészi élmény és a nevelő jelleg egyidejű jelenléte,
 • az élményszerzés motívumának hangsúlyozása a fogyasztói szemlélettel szemben,
 • a piaci szempontok és a kultúrmisszió szempontjainak egyidejű érvényesítése.

Koncertpedagógiai koncepciónkról szóló további tájékoztatás .

Ugrás az oldal tetejére